iglidur UW

Tip F

Form F
  • ekstremna otpornost na habanje ispod vode
  • idealno za pumpe
  • kod visoke rotacione brzine
  • primena sa malim do srednjim opterećenjem