iglidur W300

Tip F

Form F
  • dobra otpornost na hemikalije
  • za direktan kontakt sa hranom i lekovima
  • otpornost na visoku temperaturu
  • ispunjava zahteve FDA