iglidur X

Tip F

Form F
  • otpornost na hemikalije
  • velika pritisna sila
  • optornost na visoke temperature
  • visoka statička opterećenja