Kuglične čaure

Model LME

Typ LME

U evropi se najvše koristi ova metrična serija.

Kuglične čaure od THK rade na cilindričnim vratilima bez graničnog hoda, paleta proizvoda je široka. Između nosećim kuglama i vratila postoji tačka kontakta, tako da može da se postigne precizno i lagano kretanje sa niskim opterećenjem. Kuglična čaura se sastoji od bogato ugljenog čelika za kotrljajuća valjkasta ležajeva, koji se bruse nakon kaljenja. Kuglične čaure mogu da se koriste u mnogim aplikacijama uz dobru preciznost. Vratila su ugrađena u osloncima. Montaža je jednostavna.

Sastav broja porudžbenice - pogledajte dokumenta.
Koristite našu CAD biblioteku.

Model LME

Model LME-AJ

Model LME-OP

Ovaj model preciznog cilindričnog oblika namenjen je za raznovrsne aplikacije. Kuglične čaure su dostupne u dve standardne veličine. Model LME odgovara metričnoj seriji koja se najčešće koristi u Evropi.Ovaj model je istih dimenzija kao standardni model, ali ova čaura ima uzdužni rez. Tako da kuglična čaura može da se integriše u kućište sa podesivim unutrašnjim prečnikom tako da zazor između vratila i kućišta može da se podesi.Ovaj model omogućava upotrebu kuglične čaure sa podržanim vratilom. Dodatno može da se podesi zazor.