Linearne osovine

Model KR

Typ KR

Kompaktna linearna osovina KR nudi linearno vođenje sa kugličastim vretenom u jednom kompletu. Prednost je jednostavna montaža, iako kupac dobija veoma krut sistem koji je veoma precizan. Ova linearna osovina je dostupna u dimenzijama sa dužinom hoda do 1500 mm. Korisnik može dodatno da izabere sveobuhvatni pribor. Prilikom ordžavanja, molimo da sledite naše preporuke

KR15

KR20

KR26

visina: 15 mm  visina: 20 mm visina: 26 mm
max. hod: 156,4 mmmax. hod: 141,5 mmmax. hod: 219 mm
uspon: 1 i 2 mmuspon: 1 i 6 mmuspon: 2 i 6 mm

KR30H

KR33

KR45H

visina: 30mmvisina: 33 mmvisina: 45 mm
max. hod:534,3mmmax. hod: 537 mmmax. hod : 850,5 mm
uspon: 6 i 10 mmuspon: 6 i 10 mmuspon: 10 i 20 mm

KR46

KR55

KR65

visina: 46 mmvisina: 55 mmvisina: 65 mm
max. hod: 845,5mmmax. hod: 1226 mmmax. hod: 1510 mm
uspon: 10 und 20 mmuspon: 20 mmuspon: 25 mm

 

Sastav broja porudžbenice - pogledajte dokumenta.
Koristite našu CAD biblioteku.