Linearne osovine

Model SKR

Typ SKR

Kombinacija linerne vođice i kugličastog vretena u jednom U-profilu kao spoljašnj šina omogućava ultra-kompaktnu izgradnju. Tome takođe doprinosi integracija kugličastog navoja navrtke u kolica za vođenje. Caged Tehnologija od THK sprečava međusobno trenje kinematskih tela u mehanizmu sa navojnim vretenom i loptastom navrtkom i na taj način garantuje uvek optimalno podmazivanje kinematskih tela. Ovo omogućava realizaciju dužih intervala bez održavanja kod znatno dužeg veka trajanja. Korisnik može dodatno da izabere sveobuhvatni pribor. Prilikom ordžavanja, molimo da sledite naše preporuke. 

SKR20

SKR26

visina 20mmvisina 26mm
dužina hoda 40,9 do 140,9mmdužina hoda 69,4 do 218,4mm
uspon 1mm, 6mmuspon 2mm, 6mm

SKR33

SKR46

visina: 33 mmvisina: 46 mm
max. hod: 630,5 mmmax. hod: 841,5 mm
uspon: 6, 10, 20 mmuspon: 6 i 20 mm

Sastav broja porudžbenice - pogledajte dokumenta.
Koristite našu CAD biblioteku.