Ležaj

KSTM

KSTM
  • bez održavanja, samopodmazivajući
  • visoka aksijalna sila za vibraciono opterećenje
  • otpornost na hemikalije i koroziju
  • prigušuje vibracije
  • lagana težina
  • za rotaciono, oscilatorno i linearno kretanje
  • balansira aksijalne greške