Viljuškaste glave

GBM

GBM
  • upotrebljiv samo sa viljuškom GER(L)M ili GER(L)M LS i sa osiguravajućim prstenom GSR
  • visoka otpornost na hemikalije
  • prigušuje vibracije
  • veoma lagana težina
  • otpornost na koroziju