Viljuškaste glave

GER(L)M-LS

GER(L)M-LS
  • jednostavna montaža sa osovinicom gibnja 
  • lagana težina
  • otpornost na koroziju
  • može da se upotrebi kod pneumatskih i hodrauličnih valjka
  • produžena dužina
  • osigurava GEFM-LS ili GBM i GSR