Viljuškaste glave

GER(L)MK

GER(L)MK

u ovom kompletu:

  1. Viljuška GER(L)M
  2. Osiguravajući vijak GBM
  3. Osiguravajući prsten GSR
  • veoma lagana težina
  • otpornost na koroziju
  • primena u kombinaciji sa zglobnom glavom iz serije E 
  • visoka aksijalna sila
  • prigušuje vibracije i buku