Zglobne glave

EAR(L)M

EAR(L)M

 

  • bez održavanja, samopodmazivajući
  • visoka aksijalna sila za vibraciono opterećenje
  • otpornost na prljavštinu i prašinu
  • otpornost na hemikalije i koroziju
  • veoma lagana težina
  • za rotaciono, oscilatorno i linearno kretanje
  • prigušuje vibracije