Vretena sa velikim nagibom - dryspin tehnologija

Rs matica sa visokim nagibom bez zazora sa trougaonim prihvatom

Minimalni zazor tokom životnog veka
Izrađena od materijala iglidur®

Rs matica sa predopterecenjem

Cenovno povoljna
Izrađena od materijala iglidur®

Rs dryspin matica sa prirubnicom sa navojem visokog nagiba oblik F

Vreteno sa visokim nagibom
Bez podmazivanja
Oblik F

Rs matica sa prirubnicom sa navojem visokog nagiba tip F iglidur

FDA standard za prehrambenu i famaceutsku industriju

Rs matica sa prirubnicom sa navojem visokog nagiba tip F iglidur R

Povoljno rešenje za visokoserijsku prozvodnju

Rs dryspin matica sa visokim nagibom cilindricna tip S iglidur A180

FDA standard za prehrambenu i famaceutsku industriju

Rs dryspin matica sa visokim nagibom cilindricna tip S iglidur R

Povoljno rešenje za visokoserijsku proizvodnju

Rs dryspin matica sa visokim nagibom cilindricna tip S iglidur J

Visoka efikasnost pri svim brzinama