DryLin N

NK-02-40

NK-02-40
  • bez održavanja, samopodmazivajuće
  • nisko opterećenje
  • šina za vođenje je od aluminijuma
  • delimična otpornost na prljavštinu i prašinu
  • otpornost na koroziju i hemikalije
  • veoma lagana težina
  • horizontalni, lateralni i viseći rad
  • jednostavna montaža
  • veoma male dimenzije
  • šine mogu imati otvore prema crtežu, ili bez otvora