DryLin R

FJUMT-02

FJUMT-02
  • zatvoreno kućište sa prirubnicom od eloksiranog aluminijuma
  • preporučena tolerancija za vratilo: h6 - h10
  • 2 klizne folije JUM-0 su standardno sadržane