DryLin R pribor

RQA

RQA
  • kućište: aluminijum
  • opremljeno sa DryLin R-linearnim kliznim ležajevima, kataloški broj RJUM-01-prečnik, RJUM-03-prečnik ili RJM-01-prečnik
  • bez održavanja
  • pričvršćivanje ležajeva u kućište nastupa preko zaustavnog prstena prema DIN 472v
  • preporučena tolerancija za vratilo: h6 - h10
  • zavrtanj za utvrđivanje prema DIN 912-8.8, zaustavni prsten prema DIN 7980