DryLin T

TWA-01-XX

TWA-01-XX
  • bez održavanja, samopodmazivajući
  • veliko opterećenje
  • kolica sa podesivim zazorom
  • otpornost na prljavštinu i prašinu
  • otpornost na hemikalije i koroziju
  • veoma lagana težina
  • horizontalni, lateralni i viseći rad
  • apsorpcija vibracije
  • laka zamena kliznih elementa