Mikseri

Instalacioni mikseri

B Spezial RW 02
  • robusna konstrukcija za postizanje visokog stepena radne sigurnosti
  • širok spektar prilagođavanja i konverzije
  • kompletan sistem mešača sa kontejnerom i kontrolom
  • Ex-Verzija, Zona 0 - moguća

Industrie RührwerkDissolver RührwerkEinbau-Rührwerk