Potopljeni mikseri

Potopljeni mikseri HOMA koriste se u različitim oblastima - od prečišćavanja i odlaganja otpadnih voda, preko industrijskog procesa i poljoprivrede.

Instalacioni uređaji su čvrsti, fleksibilni i jednostavni za upotrebu, čime omogućavaju jednostavnu ugradnju i uklanjanje. 

Stabilna konstrukcija omogućava bezbedan rad čak i u teškim i zahtevnim uslovima rada.

Propeler i pogon su optimizovani u pogledu protoka, čime se postiže visoka efikasnost i odlične performanse mešanja uz minimlane gubitke protoka.

Potopljeni mešači se koriste za homogenizaciju, suspenziju, generisanje horizontalnih tokova.

Ruehrwerk biogas hrg

sa direktnim pogonom ili sa menjačem