Kamere

Eksplozivna kamera tip K06-Ex

Ex-Kamera Typ K06-Ex

Kamera sa fiksiranim objektivom tip K06-Ex
Standardna kamera namenjena je sa posmatranje objekta iz jedne fiksne pozicije.

Postavljanje i područje primene:
Kućište od aluminijuma sa ugrađenom CCD kamerom u boji, 1/4"-CCD senzor, 2 Lux fotosenzitivnost, uključujući 2-žičnog-transmitera, elektronika i stezaljka od nerđajućeg čelika
Dozvoljeno za eksplozivne zone 1 i 2.                                                                                                                                     Zaštita IP 67                                                                                                                                                                            Radni uslovi: temperatura okoline: +5°C do +40°C
EG-ispitni sertifikat:
DMT 01 ATEX E 047
Ex II 2G EEx de II C T6/T4
Ex II 2D IP 67 T 80°C/T 130°C
Zaštita: EEx de
Ekplozivna grupa II C ( sve eksplozivne grupe, uključujući ekplozivnu grupu
II A i II B )
Temperaturna klasa: do T6

Objektiv i ugaoni pregled:
2,5 mm ... 8,0 mm; 71,5° ... 25,4°
Minimalni razmak objektiva i objekta: 80 mm


Električni priključak:
Sledi preko prenosnog kabla prema upravljačkom uređaju koji se posebno poručuje
(stalak za kameru, umetak za kameru), koristi se samo u ne ekplozivnom području.
Napon: 24 V DC (snabdeva upravljački uređaj)
Kapacitet merenja: do 20 W
2-žični-prenos