Konusne opruge

Dejstvom potisne sile dolazi do međusobnog naslanjanja namotaja. Najpre se naslanjaju namotaji najvećeg prečnika jer su tu naponi i deformacije najveće. Tako se broj aktivnih namotaja smanjuje, a krutost povećava. S toga su ove opruge otporne na lom. Pogodne su za male instalacione prostore, dobro provode struju i otporne su na vodu.

Ukoliko nakon uvida u katalog opruga ne nađete oprugu koja je potrebna za Vašu aplikaciju, budite slobodni da nas kontaktirate. Naš stručni tim pomoći će Vam da odaberete pravu opugu za svoju aplikaciju.

Formular Konusne opruge

Berater Irena Spasevska