Sistemske opruge

Obzirom da se sistemske opruge izrađuju prema drugim parametrima, dimenzijama i ISO standardima, za njih važe veće tolerancije u odnosu na naš program standardnih opruga. Sistemske opruge koje se nalaze u katalogu su spiralnog cilindričnog oblika i izrađuju se od ovalnih žica. Prečnik žice, broj namotaja, razmak i dužina segmenata se ne navode, jer ih je zahtevnije tehnički odrediti. Ove opruge su koncipirane za proizvodnju alata i često zamenjuju program tanjirastih opruga. Opruga se bira na osnovu ugradnog mesta i to na osnovu 4 klase opterećenja – malo, srednje, veliko i jako.

Ukoliko nakon uvida u katalog opruga ne nađete oprugu koja je potrebna za Vašu aplikaciju, budite slobodni da nas kontaktirate. Naš stručni tim pomoći će Vam da odaberete pravu opugu za svoju aplikaciju.

Belastung - leicht (grün)

Nemenjeno za manja opterećenja.
Boja: zelena

Belastung - mittel (blau)

Namenjeno za srednja opterećenja.
Boja: plava

Belastung - schwer (rot)

Namenjeno za velika opterećenja .
Boja: crvena

Belastung - besonders schwer (gelb)

Namenjeno za jako velika opterećenja.
Boja: žuta

Berater Irena Spasevska