Specijalne opruge po zahtevu

U specijalne opruge spadaju opruge za posebne i različite namene. One odstupaju od standardnih opruga po obliku i dimenzijama. Izrađuju se od opružne žice i od opružnog lima. Individualno, po Vašem zahtevu ili tehničkom crtežu, mogu se izraditi posebne opruge pojedinačno ili u seriji.

 

Ukoliko nakon uvida u katalog opruga ne nađete oprugu koja je potrebna za Vašu aplikaciju, budite slobodni da nas kontaktirate. Naš stručni tim pomoći će Vam da odaberete pravu opugu za svoju aplikaciju.