Vučne opruge

Vučne opruge izrađene su od ovalne žice sa konstantnim prečnikom. Ove opruge imaju linearnu karakteristiku. Naprezanje je duž ose opruge i ostvaruje se primenom sile na levu i desnu kuku. Moguća je izrada specijalnih oprug aovog tipa u skladu sa Vašim uzorkom ili tehničkim crtežom.

Formular Vučne opruge

Zugfedern aus Federstahl

Od kvalitetnog čelika 1.1200 u skladu sa EN 10270-1

Zugfedern aus Edelstahl

Od nerđajućeg čelika 1.4310 u skladu sa EN 10270-3

Berater Irena Spasevska