Cevna prirubnica i pribor

Cevna prirubnica UNI EN 1092 - 4 PN 16

Cevna prirubnica se postavlja sa odgovarajućom zaptivkom i kompresorom. U priključku mogu da se montiraju cevne spojnice sa prečnikom od  110 mm.

Pribor
Zaptivka za cevnu prirubnicu
Kit prirubnice
Među prirubnica-poklopac ø 110 mm
Poklopac ø 110 mm
Navojni komad cevi ø 110 mm sa spoljašnjim navojem za priključivanje na kompresor.