Priprema komprimovanog vazduha

Kada se komprimovani vazduh "opušta ", oslobađa se energija . Oslobođena energija može da se koristi za pokretanje pneumatskih cilindra.