Rotacioni moduli rukovanja

Jedinica kružnog kretanja

Rundschalteinheiten

Jedinice kružnog kretanja

 - Promenljiva podela

 - Precizno adaptiranje ugradnog tanjira
    • putem preciznog prečnika

 - Bez pukotina na crevima
    • putem integrisanih kanala za vazduh

 - Bez bušenja otvora
    • putem ugrađenog otvora za pričvršćivanje

 - Podesiva brzina tanjira

 - Kratko trajanje takta i nisko trenje
   • putem hidrauličnih ublaživača udara (delimično obuhvaćeno u isporuci)

 - Maksimalna težina 70 kg

 - Visoka preciznost
   • putem sistema za centriranje

 - Dug vek trajanja i robusno
   • kućište od visoko kvalitetnog aluminijuma; Hard Coat obloga

Pregled izbora

RSE-K-3RSE-P1-4RSE-K-6RSE-K-9
Podela2/3/4/6/8/122/3/4/6/8/12/244 - 184 - 24
Pravac okretanjadesno, levo, oscilatornodesno, levo, oscilatornodesno, levodesno, levo
Položaj ugradnjebilo kojibilo kojivodoravnovodoravno
Obrtni momenat(efektivan) [Nm]121230
Trenutak prevrtanja max. [Nm]73150230950
Težina max. [kg]8142570

Aksijalno opterećenje[kN]

3,5 (ø 70 mm)20 (ø 100 mm)30 (ø 100 mm)50 (ø 100 mm)
Spajanje [1/min]50 - 20080 - 20050 - 10040 - 110