Rotacioni moduli rukovanja

Jedinice za obrtno kretanje

Schwenkeinheiten

Jedinice za obrtno kretanje

 - Savršeno uklapanje modula
   • putem sistema za centriranje

 - Ugao obrtanja može da se podesi (0 - 190°)

 - Bez gubitka krajnjeg položaja
   • kod zamene prekidača za napajanje i prigušivača putem spojenog prekidača za napajanje

 - Kratko trajanje takta i nisko trenje
   • putem hidrauličnih ublaživača udara (delimično obuhvačeno u isporuci)

 - Moguća je treća pozicjia
   • putem među pozicije

 - Dugi vek trajanja i robusnost
   • kućiše od punog materijala (visoko kvalitetni aluminijum, eloksirano) glodano

 - Visoka preciznost kod ponavljanja i nisko trenje
   • putem spoljašnjeg, ojačanog graničnog sistema na površini prstena

 - Bez pukotina na crevima ili kablovima
   • putem integrisanim provodnikom za vazduh i signalizaciju

Pregled izbora

 

SEK-K-4-10SEK-P2-4-10SE-K-4-14SE-P2/4-4-14SE-K-6-22SE-P4/6-6-22
Integrisani provodnik vazduhaXXX
Integrisani provodnik signala
Za mali prostor ugranjeXX
Verzija za teška opterećenja
Pogonski obrtni moment [Nm]0,280,280,940,943,53,5
Ugao obrtaja0 - 190°C0 - 190°C0 - 190°C0 - 190°C0 - 190°C0 - 190°C
Broj cilindra222222
Cilindar-ø[mm]101014142222
Aksijalno opterećenje[N]300300280280350350
Radijalno opterećenje[N]220220350350450450
SES-K-6-25-HSES-PI4-6-25-HSE-K-9-32-HSE-PI6-9-32-HSES-K-9-38-HSES-PI6-9-38-H
Integrisani provodnik vazduhaXXX
Integrisani provodnik signalaXXX
Za mali prostor ugranje
Verzija za teška opterećenjaXXXX
Pogonski obrtni momen [Nm]6,5612112424
Ugao obrtaja0 - 190°C0 - 190°C0 - 190°C0 - 190°C0 - 190°C0 - 190°C
Broj cilindra222222
Cilindar-ø[mm]252532323838
Aksijalno opterećenje[N]1.1001.1001.8001.8001.8001.800
Radijalno opterećenje[N]1.6001.6002.4002.4002.4002400