Manometar

Manometer sa oprugom u čauri

Kapselfeder-Manometer

Manometer sa oprugom u čauri

 - Element za merenje je ravna čaura koja se pod pritiskom rasteže.

 - Opseg merenja: od -1000mbara do +1000mbara

 - Opseg primene:
    • Medicinska tehnika, sistemi za analizu, klima, itd.

 - Varijante:
    • Aksijalni i radijalni priključak
    • Sa prednjim prstenom

VerzijaVeličinaPrimenaPreciznost (EN 837 - 1/6)TemperaturaPričvršćivanje (može da varira u zavisnosti od nominalne veličine)
Standard63/100Za gasne i suve medije koje ne napadaju bakarnu leguru.Klasa 1,6Okolina: -20°C do +60°C
Medijum: max. +60°C

radijalno/ aksijalno/ aksijalno ekscentrično/ sa prirubnicom