Spojnice

Spojnice sa dvostranim zabravljivanjem prema ISO 7241-1

Beidseitig absperrende Kupplungen nach ISO 7241-1

Serija spojnica prema ISO 7241-1. Za standardnu primenu - prilikom otvaranja zaštićenu su obe strane tako da je serija posebno odgovara kod primene sa tečnim medijima.

Dvoručno rukovanje

Primena:
 - Namenjeno za primenu sa tečnim medijima i agresivnim gasovima

Spajanje: Prilikom spajanja potrebno je ručno povući čauru za otključavanje, tek tada je moguće postaviti poklopac .

Rastavljanje: Pritisnuti čauru za otključavanje, utikač se oslobađa, obe strane su zaptivene.

Veličine
4,36,37,5111320