Dodatna oprema i rezervni delovi

Rezervni delovi

Ersatzteile

Creva za pretovar

Glavni deo rezervnih delova su creva za pretovar.

 

Isporučujemo sledeće rezervne delove i pribor za punjenje mlaznica:

 • Meh za uklanjanje prašine
 • Vibracijska jedinica
 • Cevi
 •  Upravljačka ploča
 •  Posebni senzori
 • Daljinski upravljač
 • Elektromotori i prenosnici
 •  Frekvencijski konvertori
 • Čelični delovi i delovi za zavarivanje
 • Signalizirajući elementi (svetla, semafori)
 • Užad i ležajevi
 •  Filter jedinica (integrisana, spoljna)
 • Šalter
 •  Adapter za punjenje tankova
 •  Zaptivke i zaptivni konusi
 • Zvono otporno na površinu
 • Servisne platforme