Protočni ventil

"I"-"ili" ventil

Und-/Oder-Ventile

Vrsta ventila:

Naizmenični ventili (ili ventil)

- predstavlja tehničku realizaciju ili-spajanja u opsegu pneumatike: kada se postavi signal za pritisak, stvara se izlazni signal.

- Namenjeno je za aplikacije za pneumatske cilindre sa različitim pritiscima sa različitih mesta

- Veličina priključka G1/8"i i G1/4"i

Dvopritisni (i ventil)

- predstavlja tehničku realizaciju I-spajanja u opsegu pneumatike: kada se postavi signal za pritisak, stvara se izlazni signal.

- U slučaju da je postavljen signal za pritisak samo na jednom ulazu, umesto na oba, ne stvara se izlazni signal.

- nemenjeno za primenu kod dvoručnog upravljanja

- veličina pritiska G1/8"i