Dozirna dodatna oprema

"sera ProDos" pored dozirnih pumpi nudi pripadajuću dodatnu opremu i fitinge od raznih materijala i konstrukcija, kako bi se zadovoljile potrebe korisnika u raznim procesima i dozirnim sistemima.

Dozirni rezervoari i zaštitne posude

sera dozirni rezervoari DTR konstruisani su tako da se na njega može ugraditi dozirna pumpa, mešač, sonde za merenje nivoa, ventil za drenažu i ostala dodatna oprema. Za više informacija, preuzmite katalog.

 • PE-transparentna
 • zapremine od 40l do 1000l
 • UV zaštita, prehrambena izvedba
 • sa litar skalom

U ponudi je i zaštitna kolektorska posuda koja se postavlja oko dozirnog rezervoara, da spreči neželjeno curenje toksičnih fluida.

Ručni mikser

Koristi se za razne potrebe mešanja i pripreme rastvora u dozirnoj tehnologiji, pogotovu za fluide koji su lako rastvorljivi.

Električni mikser

Elektromagnetni prekidač nivoa

Koristi se pri regulaciji i nadzoru nivoa tečnosti u dozirnoj posudi. Može biti izrađen od raznih materijala.

Ulagač suvih materija

Ovi ulagači se koriste za precizno doziranje praškastih materijala u posudu ili rezervoar, kao što su polimeri u praškastom obliku. Mogu biti integrisani u automatizovane procese.

Detaljan katalog DMF ulagača možete pogledati klikom na link.

Ventili


sera dozirni ventili služe za doziranje fluida u procesni sistem. Istovremeno sprečavaju da se medijum iz sistema vrati u dozirnu liniju.

 • max. protok 1500l/h, max. pritisak 63 bar


sera nepovratni ventil - u sebi sadrži napregnutu oprugu koja potiskuje kuglu i sprečava da se fluid vrati u suprotanom smeru od smera doziranja. Vertikalna instalacija. Takođe, u ponudi je i cilindrična izvedba.

 • max. protok 1500l/h, max. pritisak 63 bar


sera membranski ventil za održavanje pritiska - ima funkciju da stvara neophodnu razliku u pritisku između potisne i usisne strane pumpe. Na taj način se obezbeđuje definisani kontrapritisak i sprečava prekomerno doziranje pod nepovoljnim geodezijskim uslovima. Više informacija pogledajte u katalogu.

 • max. pritisak 10 bar


sera membranski otpusni (sigurnosni) ventil - ima funkciju da spreči pumpu i cevni sistem od neželjenog nadpritiska. Više informacija pogledajte u katalogu.

 • max. 10 bar


sera Multifunkcionalni ventil MFV - predstavlja kombinaciju nekoliko funkcija u jednom uređaju koje su neophodne za dobre performanse manjih dozirnih pumpi. Više informacija pogledajte u katalogu.

 • Protok max 50l/h, pritisak max. 10 bar

 


sera usisni ventil 731-736 - obično se montira na usisnom crevu ili cevi i ima funkciju da spreči vraćanje usisanog fluida nazad u rezervoar, što sprečava pojavu vazduha na usisu pumpe.

 • max. 10 bar


sera ventilacioni (odzračni) ventil - služi za odzračivanje tela pumpe prilikom puštanja u rad.

 • max. protok 190l/h, max. pritisak 10 bar

Usisna cev

sera - Usisne cevi kotiste se za izvlačenje hemikalija iz buradi ili IBC kontejnera. Integrisani usisni ventil sprečava curenje radnog fluida iz cevi. U ponudi je i opcija sa prekidačem nivoa. Za više informacija pogledajte katalog.

 

 

Ublaživači pulsacija (akomulatori pritiska)

Koriste se u situacijama kada su dugi cevovodi u sistemu, kako bi ublažili pulsacije na izlazu, smanjili vibracije i buku koje nastaju prilikom rada dozirnih pumpi. „sera“ ublaživači pulsacija izrađeni od visoko kvalitetnih materijala pružaju pouzdan rad bez curenja, za dug vremenski period bez održavanja.

Postoje dve izvedbe ublaživača, sa razdvojivom membranom (za pritiske do 180bar) i kompaktna verzija (za pritiske do 10bar). 


sera - Ublaživači pulsacija sa razdvojivom membranom


sera - Ublaživač pulsacije bez mogućnosti odvajanja membrane

Kuglični ventil

Kuglični ventil tip 8001 - 8009 se koristi u dozirnim sistemima za manuelno podešavanje tj. propuštanje ili zatvaranje toka fluida u cevovodu. Mogućnost zaključavanja, protok fluida je moguć u oba smera.

Više informacija u katalogu.

Pomoćne posude / sifon posude

Posude za pomoć pri usisiu ili sifonske posude se koriste kako bi se unapredile usisne performanse dozirne pumpe. Kao dodatak, sifon posude ili pomoć pri usisu kada je nivo tečnosti udaljen od dozirne pumpe. U isto vreme ove posude predstavljaju ublaživač pulsacija na usisnoj strani, a pomaže i prilikom instalacije dozirnog sistema.

Više informacija u katalogu.