Dozirni sistem

Dozirni sistemi za flokaciju čestica prljavštine

Ansetz- und Dosieranlagen für Flockungshilfsmittel

*STARI TIP 

Jedinica za pripremu polimera (flokulanata), predstavljaju efikasno rešenje za proizvodnju rastvora polielektrolita. Pomenuti rastvor se dodaje, u određenoj količini, pitkoj vodi ili otpadnoj vodi. Na taj način se smanjuje taloženje prljavštine i vrši filtracija vode. 

Isporučujemo manuelne i automatske sisteme za pripremu polimera. 

OPCIJE

 • Sistem sa jednom komorom (sadržaj: rezervoar do 3.000 litara )
 • Sistem sa dve komore (sadržaj: rezervoar do 2 x 3.000 litara)
 • Sistem sa tri komore (sadržaj: do 5 m³)

GLAVNI ELEMENTI

 1. Rezervoar
 2. Pužni prenosnik sa uređajem za ispiranje
 3. Mešalica
 4. Kontrola nivoa
 5. Ventili za ispuštanje i prelivanje
 6. Priključak za vodu
 7. Dozirna pumpa
 8. Stanica za nakdnadno razblaživanje
 9. Upravljački orman