Dozirni sistem

Male dozirne jedinice

Kleindosieranlagen

sera - Male dozirne jedinice tip KDO se izrađuju po zahtevu kupca sa unapred definisanom konfiguracijom. Na posudu se mogu ugraditi svi tipovi SERA membranskih pumpi, a dostupna je i prateća dozirna oprema:

  • Dozirni rezervoar
  • Dozirna pumpa
  • Usisna sonda sa usisnim nepovratnim ventilom
  • Ručni ili električni mešač
  • Drenažni ventil, odzračni ventil, sigurnosni ventil
  • Prekidači nivoa
  • Moguća gasno nepropusna izvedba sistema
  • Moguće su i posebne izvedbe na zahtev

OSOBINE

Montaža i rukovanje je jednostavno, a kvalitetna dozirna pumpa obezbeđuje visoku tačnost doziranja.

KARAKTERISTIKE

TipKDO-71.1 KDO-100.1KDO-200-1 KDO-300.1 KDO-500.1KDO-1000-1
Zapremina posude [l]751002003005001000
Kapacitet [l/h]0,6 - 3500,6 - 3500,6 - 3500,6 - 3500,6 - 14500,6 - 1450
max. pritisak [bar]101010101010
Tip pumpe204.1
409.2
204.1
409.2
204.1
409.2
204.1
409.2

204.1
409.2
410.2

204.1
409.2
410.2