Klipno membranske pumpe

sera klipno-membranske dozir pumpe tip R409.2KM i R410.2KM predstavljaju idealnu kombinaciju klipne pumpe sa kojom se postižu visoki pritisci i membranske pumpe kod kojih se sprečava curenje medijuma.

Klip ne deluje direktno na membranu, nego je potiskuje uz pomoć hidraulične tečnosti, što dodatno povećava sigrunost procesa doziranja. Integrisani kompezacioni ventil osigurava preciznost doziranja, a istovremeno je optimalna zaštita od preopterećenja, odnosno nadpritiska, čime se pumpa štiti od daljeg oštećenja.

Baureihe R 409-KM

max. 7,5-190 l/h, max. 80 bara,
samousisna, sigurna kod rada na suvo

Baureihe R 410-KM

max. 30-850 l/h, max. 80 bara,
samousisna, sigurna kod rada na suvo