Membranska pumpa sa upravljanjem

sera dozirne membranske pumpe spadaju u red zapreminsko oscilatornih pumpi.

Tip C predstavlja seriju dozirnih pumpi sa automatskim upravljanjem.

Dodatna upravljačka kutija sa displejom integrisana sa elektromotorom, predstavlja dodatnu opciju za lakšu implementaciju pumpe u automatske procese. Pored toga što se pumpa može manuelno podešavati na licu mesta, postoji mogućnost priključenja na eksterni upravljački sistem tj. PLC uređaj. Na taj način se sa jednog mesta može pratiti rad više pumpi, podešavati parametri, vršiti monitoring oštećenja membrane, impulsno doziranje pomoću analognog 4-20 mA ili digitalnog signala, profibus upravljanje, serijske i vremenske funkcije itd.

Ovaj tip sera pumpi služi za pouzdano i precizno doziranje raznih medijuma u tečnom stanju, bilo da je reč o agresivnim, abrazivnim, viskoznim, toksičnim ili fluidima sa zapaljivim svojstvima.

Baureihe C 409

max. 350 l/h, max. 10 bara
samousisna, sigurna kod rada na suvo
integrisana elektronika

Baureihe C 410

max. 1.450 l/h, max. 8 baar
samousisna, sigurna kod rada na suvo
integrisana elektronika