Upravljačka višeslojna membranska pumpa

Višeslojna membranska pumpa radi na istom principu kao uobičajena membranska pumpa, to znači membrana se mehanički, oscilirajuće pomera preko pogonske klipnjače što dovodi do doziranja medijuma.

Primenom višeslojne membranske pumpe moguće je rešiti komplikovane zadatke doziranja, jer se zbog signalizacije membranskog oštećenja (prekidač na pritisak, manometer) povećava sigurnost. Trajnost membrana u uporedbi sa jednoslojnim membranama je znatno veća. 

Baureihe C 409.2-ML

11-220 l/h, max. 20 bara,
samousisna, sigurna kod rada na suvo, povećana sigurnost,
integrisana elektronika

Baureihe C 410.2-ML

70-1200 l/h, max. 16 bara,
samousisna, sigurna kod rada na suvo, povećana sigurnost,
integrisana elektronika