Upravljačka višeslojna membranska pumpa

Tip C410.2-ML

Baureihe C 410.2-ML

Tehnologija višeslojne membrane - uz pomoć specijalno dizajnirane višeslojne membrane, ove pumpe odgovaraju na najviše sigurnosne standarde doziranja.

Membrana se sastoji iz tri sloja od kojih je jedan radni, sledeći signalni i poslednji sigurnosni koji sprečava da fluid dospe u radni mehanizam pumpe. Eventualno oštećenje se signalizira uz pomoć manometra ili prekidača pritiska. Ukoliko dođe do oštećenja, upravo taj sistem iz više slojeva, garantuje da neće biti curenja, a pumpa može nastaviti sa radom određeno vreme, ili dok se problem ne uoči.

Takođe, radni vek višeslojne membrane je daleko duži u odnosu na standardnu membranu.

OSOBINE

 • Idealna za integraciju u automatske procese
 • Bez curenja (povišena sigurnost zbog višeslojne membrane)
 • Precizno doziranje
 • Bezbedan rad na suvo
 • Kontinualna operacija uz minimalno održavanje
 • Dug radni vek
 • Visokokvalitetni materijali

DODATNO

Upravljanje:

 • Tekstualni displej, 3 LED sijalice, 4 dugmeta za podešavanje
 • Ručni pogon, frekvencija može da se podešava i manuelno
 • Eksterno preko impulsnog ulaza (redukcija/prenos) sa memorijskom funkcijom
 • Eksterno preko analognog signala (0/4..20 mA)
 • Serijsko doziranje (uključujući vremenske funkcije)
 • Optciono: PROFIBUS DP - priključno mesto

Funkcije:

 • Izveštaj o smetnji u radu
 • Ulaz i izlaz mogu da se podešavaju,
 • Nadzor protoka ili merenje protoka,
 • Dvofazni nivo kontrole

Ulazi/izlazi:

 • 3 digitalna ulaza: impuls, Extern Start, Extern Stop
 • Start Charge ili prespajanje na analogni ulaz
 • 2 digitalna izlaza: spreman za pogon, ukupne smetnje, signal podizanja
 • rad na suvo, interna greška, nema protoka ili ukupno obaveštenje

Električni priključak: 2 m priključnog kabla sa utičnicom sa zaštitnim kontaktom

Pribor: 5 m upravljačkog kabla

 

KARAKTERISTIKE

TipQmaxpmax
C410.2-70ML70 l/h16 bar
C410.2-135ML135 l/h15 bar
C410.2-500ML500 l/h10 bar
C410.2-1200ML1200 l/h5 bar

 

MATERIJALI 

U zavisnosti od radnog fluida koji se dozira, vrši se odabir materijala delova pumpe.

 • Telo pumpe i ventila: PVC, PP, PVDF, 1.4571, 1.4581, Titanium, Hastelloy, PP-FRP, PVDF-FRP
 • Kugle ventila: PTFE, 1.4401, Hastelloy
 • Zaptivka ventila: EPDM, FPM, FEP presvučena
 • Radna membrana: PTFE (troslojna)

PRIMENA

''sera ProDos'' dozirne pumpe sa višeslojnom membranom tip C410.2-ML idealne su za integraciju u automatske procese u energetici i industriji.. Između ostalog, pogodne su za doziranje raznih tečnosti i hemikalija (kiselina, baza, emulgatora, mirisa, boja, lakova itd.) u raznim procesima kao što su: 

 • tretman otpadnih voda
 • tretman vode za piće
 • hemijska priprema kotlovske vode u energetici
 • CIP sistemi u prehrambenoj idnustriji, industriji pića i piva
 • hemijska, farmaceutska i kozmetička industrija
 • flotacija, galvanizacija i prerada metala
 • štamparska i papirna industrija