Suva verzija

Masterflex laboratorijske pumpe

Masterflex Laborpumpen

Peristaltičke pumpe su potisne pumpe bez zaptivne čaure i ventila.
Transportni medijum dolazi u dodir samo sa unutrašnjim crvevom pumpe a ne sa pokretnim delovima pumpe.

  • samousisna
  • sigurna u radu na suvo
  • štiti proizvod
  • bez zaptivača i ventila
  • nije potrebna dopuna maziva u kućište pumpe
  • zamena creva dok je zatvoreno kućište
  • dostupne multi kanalne glave za pumpu
  • Modularni sistem (crevo + glava pumpe + pogon)

materijal creva: norprene F, tigon za ugljovodnik, silikon platinum, silikon peroxid, PharMed, viton, STA-PURE, CHEM-SURE, C-FLEX