Bunarske potapajuće pumpe

Potapajuće centrifugalne pumpe za ugradnju u uske bunare. 

Koriste se za vodosnabdevanje čiste ili blago zaprljane vode, za navodnjavanje, podizanje pritiska i druge aplikacije.

Baureihe H 802 - H 818

max. 6 m³/h, max. 100 m
zatvoreno radno kolo

Baureihe H 832

max. 2,7 m³/h, max. 130 m
zatvoreno radno kolo

Baureihe H 842 - H 863

max. 29 m³/h, max. 375 m
zatvoreno ili otvoreno radno kolo