Potapajuće kanalizacione pumpe

Homa TP 53 M, TP 53 V

Baureihe TP 53 M, TP 53 V
  • Potapajuća pumpa za otpadnu i kanalizacionu vodu sa primesama krupnih čestica i vlaknastih materijala
  • Vortex izvedba radnog kola za bolje pumpanje veće koncentracije krupnih čestica
  • Moguća A izvedba pumpe s plovkom

Protok: max. 81,9 m³/h
Napor: max. 31,6 m

Radno kolo: zatvoreno jednokanalno ili vortex
max. slobodni prolaz krutih čestica: 50-65 mm
max. temperatura: 35 °C / 60 °C kratkotrajna operacija

Kućište pumpe i radno kolo od sivog liva
Kućište motora sivog liva
Zaptivke od NBR