Potapajuće pumpe za otpadne vode

Homa TP 70

Baureihe TP 70
  • Potapajuća pumpa za otpadnu i kanalizacionu vodu sa primesama krupnih čestica i vlaknastih materijala
  • Vortex izvedba radnog kola za bolje pumpanje veće koncentracije krupnih čestica
  • Moguća A izvedba pumpe s plovkom

Protok: max. 125 m³/h
Napor: max. 23,7 m

Radno kolo: zatvoreno jednokanalno ili vortex
max. slobodni prolaz krutih čestica: 70 mm
max. temperatura: 35 °C / 60 °C kratkotrajna operacija

Kućište pumpe i radno kolo od sivog liva
Kućište motora sivog liva
Zaptivke od NBR