Potpajuće pumpe za hemikalije

Homa CTP 50, CTP 53, CTP 70

Baureihe CTP 50, CTP 53, CTP 70
  • Potapajuća pumpa za hemijski agresivne tečnosti
  • Namenjena za zahtevne industrijske aplikacije
  • Može se koristiti za pH raspon od 5 do 14

Protok: max. 120 m³/h
Napor: max. 30 m

Radno kolo: otvoreno višekanalno
max. slobodni prolaz krutih čestica: 50-70 mm
max. temperatura: 40°C / 60°C kratkotrajna operacija

Kućište pumpe i radno kolo od nerđajući čelik 1.4436 
Kućište motora nerđajući čelik 1.4436 
Zaptivke od Vitona