Pumpe za otpadnu vodu i abrazivne medije

Potapajuće pumpe za navodnjavanje i isušivanje (odvodnjavanje), drenažu vode sa gradilišta, transport (pumpanje) prljave vode sa sadržajem peska, pogodne za primenu u poplavljenim pordučijima. 

Baureihe H 82, H 16

max. 25,6 m³/h, max. 13,8 m
otvoreno radno kolo

Baureihe H 119, H 121

max. 61,9 m³/h, max. 21,2 m
otvoreno radno kolo

De HBP 507 01

max. 24,6 m³/h, max. 16 m
otvoreno radno kolo

Baureihe H 500, H 700

max. 351,6 m³/h, max. 72 m
otvoreno radno kolo

Baureihe FW-TP

max. 75,6 m³/h, max. 23,5 m
otvoreno radno kolo