Pumpe za otpadnu vodu i abrazivne medije

Homa H 307, H 313, H 328 V

Homa H 307, H 313, H 328 V
  • Isušivanje (odvodnjavanje) u perionicama veša, postrojenjima za pranje, prehrambenoj industriji, industriji generalno
  • Moguća verzija sa ugrađenim plutajućim plovkom prekidačem
  • prikladna za povišene temperature

Protok: max. 25,5 m³/h
Napor: max. 12,5 m

Radno kolo: otvoreno sa više lopatica ili Vortex izvedba
max. slobodni prolaz krutih čestica: 10 ili 28 mm
max. temperatura: 90 °C

Kućište i radno kolo od sivog liva
Kućište motora od sivog liva
Zaptivke od Vitona