Plundžer pumpe visokog pritiska

CAT plunžer pumpe su pumpe visokog pritiska sa uranjajućim keramičkim klipovima. Klip aksijalnim pomeranjem otvara usisne i potisne ventile i tako prelazi iz faze usisavanja u fazu potiska. Triplex izvedbom postižu se visoki pritisci i obezbeđuju se relativno male pulsacije, tj kontinuirani protok, koji se može još dodatno smanjiti postavljanjem ublaživača pulsacija na potisni cevovod.

Presek plundzer pumpe             CAT plundžer pumpe

 

MATERIJALI

Glava pumpe dostupna je u tri standardne varijante materijala:

  • mesing
  • NAB (nikl-aluminijum-bronza)
  • nerđajući čelik

Zaptivni elementi (zaptivači i o-ringovi) su specijalno dizajnirani za CAT pumps, a izdrađeni su standardno od NBR, a mogu se ponuditi od EPDM ili Vitona ukoliko su povišene radne temperature ili se pumpaju agresivne tečnosti.

CAT-Messing

Glava CAT pumpe od mesinga

CAT-Nickel-Aluminium-Bronze

Glava CAT pumpe izrađena od legure NAB - Nikl Aluminijum Bronza

CAT-Edelstahl

Glava CAT pumpe izrađena od nerđajućeg čelika

CAT-Blockstyle

Glava pumpe u blok izvedbi

URACA-Prozesspumpen

max. pritisak: do 3.000 bara
max. kapacitet: do 7.600 l/min