Pumpe za pretakanje guste mase

Pumpe sa ekscentričnim radnim kolom - brza spojka

Dickstoffpumpe mit Schnellwechselkupplung (SWK)

Kod ovog modela pumpi cev je povezana sa pogonskim motorom preko brze spojke (oznaka QCC). Element za povezivanje je u suštini robusni zatezni prsten. Tako da je moguće ručno i bez alata, odvojiti i sastaviti pogonski motor od pumpne cevi.

PREDNOSTI PUMPE SA BRZOM SPOJNICOM

  • Brzo i lako razdvajanje pumpe od motora
  • Jednostavno rukovanje i održavanje pumpe
  • Nema potrebe za dizalicama za podizanje cele pumpe

KARAKTERISTIKE

Tip pumpe    ds 8.1ds 20.1   ds 40.1   ds 40.2   ds 80.1
max. Protok [l/min]1515252550
max. Pritisak [bar]466106
max. Viskozitet [mPas]5.000 100.000 100.000100.00080.000
Dubina urona [mm] 1000-1200 1000 100011001100
Prečnik cevi [mm]4054545454
Navojni priključak1 1/4"1 1/2"1 1/2"1 1/2"1 1/2"

Hidrauličke performanse pumpe sa ekscentričnim radnim kolom zavise od pogona. Varijacije protoka su skoro proporcionalne brzini motora (detaljni dijagrami priloženi u katalogu).

Povećanjem viskoziteta smanjuje se protočnost fluida. Povećanjem snage i smanjenjem brzine obrtaja motora, protok pumpe se može prilagoditi fluidu. Smanjenjem brzine tj broja obrtaja smanjuje se i mogućnost preopterećenja motora i oštećenja delova pumpe. Dostupne brzine motora su: 2800, 1400, 900, 700, 500 i 300 o/min. Na zahtev uz motor je moguće isporučiti  i frekventi regulator.

Takođe na performanse utiče još jedan bitan faktor, a to je radna temperatura medijuma. Što je temperatura veća viskoznost (koja se inače meri na 20C) je manja i obratno.

U ponudi su sledeći elektromotori:

  1. Monofazni indukcioni motor - 230V, snage 0,37-0,55 kW, sa ON/OFF sklopkom kao zaštita od preopterećenja.
  2. Trofazni motor - 230/400V, snage 0,7-1,5 kW, bez zaštite od preopterećenja
  3. EX motor - Ex II 2 G Ex e II T3, snage 0,65-1,35 kW, namenjen za eksplozivna područja 

MATERIJALI

  • Cev pumpe, rotor i vratilo: nerđajući čelik 1.4571
  • Stator: NBR, PTFE
  • Zaptivke o-ring: NBR, PTFE 
  • Mehanički zaptivač: karbon/keramika, HM/HM, karbon/hrom-nikl

PRIMENA

Pumpa sa brzom spojkom je pogodna za mobilne aplikacije tj za pretakanje iz buradi, IBC kontejnera ili nekih drugih rezervoara, gde je potrebno ćesto  podizanje nakon završene operacije i premeštanje u narednu posudu. Jednostavno rukovanje i održavanje uz pomoć brze spojke je veoma bitno pri svakodnevnoj upotrebi ovakvih pumpi.

Koriste se za pretakanje tj. pumpanje meda, tečnog sapuna, koncentrata sokova, glukoze, glicerina, kreme za ruke, sintetičkih smola, džema, boje, lepka, melase, ulja, poliola, šampona, silikona, kečapa, paste za zube i mnoge druge guste mase.

DODATNA OPREMA

Uz ove pumpe isporučujemo priključke za creva, adaptere za burad, usisne korpe, merače protoka, držače za podizanje motora, električne sklopke, držač za zidnu montažu, tronožac itd.