Pumpe za pretakanje guste mase

Pumpe sa ekscentričnim radnim kolom - kruta veza

Dickstoffpumpe mit starrer Verbindung

Kod ove verzije pumpe za pretakanje, cev pumpe sa ekscentričnim radnim kolom je direktno povezana sa motorom. Pogonsko vratilo pumpe i vratilo motora spojeni su vijcima. Obrtni moment se prenosi putem vratila motora direktno na pogosnko vratilo pumpe. 

PREDNOSTI KRUTOG SPOJA

 • manja dužina pumpe
 • manje delova
 • povoljnija cena
 • pogodne za fiksne aplikacije pumpanja

KARAKTERISTIKE

Tip pumpeds 8.1ds 20.1   ds 40.1   ds 40.2   ds 80.1
max. Protok [l/min]1515252550
max. Pritisak [bar]466106
max. Viskozitet [mPas]5.000100.000100.000100.00080.000
Dubina urona [mm]1000-12001000100011001100
Prečnik cevi [mm]4054545454
Navojni priključak1 1/4"1 1/2"1 1/2"1 1/2"1 1/2"

Hidrauličke performanse pumpe sa ekscentričnim radnim kolom zavise od pogona. Varijacije protoka su skoro proporcionalne brzini motora (detaljni dijagrami priloženi u katalogu).

Povećanjem viskoziteta smanjuje se protočnost fluida. Povećanjem snage i smanjenjem brzine obrtaja motora, protok pumpe se može prilagoditi fluidu. Smanjenjem brzine tj broja obrtaja smanjuje se i mogućnost preopterećenja motora i oštećenja delova pumpe. Dostupne brzine motora su: 2800, 1400, 900, 700, 500 i 300 o/min. Na zahtev uz motor je moguće isporučiti  i frekventi regulator.

Takođe na performanse utiče još jedan bitan faktor, a to je radna temperatura medijuma. Što je temperatura veća viskoznost (koja se inače meri na 20C) je manja i obratno.

U ponudi su sledeći  elektromotori:

 1. Monofazni indukcioni motor - 230V snage 0,37-0,55 kW sa ON/OFF sklopkom kao zaštita od preopterećenja.
 2. Trofazni motor - 230/400V snage 0,7-1,5 kW bez zaštite od preopterećenja
 3. EX motor - Ex II 2 G Ex e II T3 snage 0,65-1,35 kW namenjen za eksplozivna područja 

MATERIJALI:

 • Cev pumpe, rotor i vratilo: nerđajući čelik 1.4571
 • Stator: NBR, PTFE
 • Zaptivke o-ring: NBR, PTFE 
 • Mehanički zaptivač: karbon/keramika, HM/HM, karbon/hrom-nikl

PRIMENA

Ova pumpa je namenjena pre svega za fiksne aplikacije tj. da se montira na jednom radnom mestu.

Koriste se za pretakanje tj. pumpanje meda, tečnog sapuna, koncentrata sokova, glukoze, glicerina, kreme za ruke, sintetičkih smola, džema, boje, lepka, melase, ulja, poliola, šampona, silikona, kečapa, paste za zube i mnoge druge guste mase.

DODATNA OPREMA

Uz ove pumpe isporučujemo priključke za creva, adaptere za burad, usisne korpe, merače protoka, držače za podizanje motora, električne sklopke, držač za zidnu montažu, tronožac itd.