Sistemi za zaštitu mašina

Proizvodni program

Lagerprogramm Faltenbälge
Lmax... dužina u razvučnom stanju
Fl1... prirubnica-ø 1
Lmin... dužina u skupljenom stanjuFl2... prirubnica-ø 2
Ds1... nastavak-ø 1
Di... unutrašnji-ø rebra
b1... dužina nastavka 1
Dik... 2. unutrašnji-ø kod konusnog rebra
Ds2... nastavak-ø 2
Da... spoljašnji-ø rebra
b2... dužina nastavka 2Dak... 2. spoljašnji-ø kod konusnog rebra