Primeri upotrebe aluminijumskih zaštitnih harmonika

Primer upotrebe zaštitnih aluminijumskih harmonika za mašine:

Zaštitna harmonika u paletarnici: